ΓΕΝΙΚΑ

Τμήματα: Το Δημοτικό Ωδείο Πετρούπολης περιλαμβάνει τμήματα αναγνωρισμένων κλασικών σπουδών καθώς και τμήματα ελευθέρων σπουδών.

Ειδικά και γενικά μαθήματα: Κάθε αντικείμενο σπουδών περιλαμβάνει το ειδικό ατομικό μάθημα και μια σειρά γενικών μαθημάτων υποχρεωτικών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον εσωτερικό κανονισμό του Ωδείου.

Εγγραφές: Οι περίοδοι εγγραφών είναι δύο. Φθινοπωρινή, Α’ εξαμήνου, από 1η Σεπτεμβρίου έως 25 Οκτωβρίου. Χειμερινή, Β’ εξαμήνου, από 8 Ιανουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου.

Διάρκεια διδακτικού έτους-εξάμηνα: Το διδακτικό έτος διαρκεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Ιουνίου. Α’ εξάμηνο Σεπτέμβριος –Ιανουάριος. Β’ εξάμηνο Φεβρουάριος-Ιούνιος.

Αργίες: Το Ωδείο ακολουθεί τις σχολικές αργίες (28 Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου, 25 Μαρτίου κλπ). Λόγω του ότι μαθήματα διεξάγονται και το Σάββατο, ως αργία θεωρείται το Σάββατο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές ακόμα: Χριστουγεννιάτικες διακοπές από 24 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου, Πασχαλινές από Μεγάλη Δευτέρα έως και Κυριακή του Θωμά,  επίσημη αργία του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Πετρούπολης.