ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


γενικά

σπουδές

Αναγνώριση σπουδών: Η ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία των Ωδείων αναγνωρίζει μόνον τις λεγόμενες Κλασικές Σπουδές και χορηγεί στους σπουδαστές των Κλασικών Σπουδών αναγνωρισμένους τίτλους (Πτυχία ή διπλώματα). Οι τίτλοι αυτοί αποκτώνται κατόπιν απολυτηρίων εξετάσεων ενώπιον πενταμελούς επιτροπής διορισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Χρόνος φοίτησης: Η ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία των Ωδείων ορίζει έναν ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο σπουδών για κάθε αντικείμενο και επίπεδο των Κλασικών Σπουδών. Η διάρκεια των σπουδών, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία, αναλόγως της αποδόσεως του σπουδαστή, μπορεί να επεκταθεί έως και το διπλάσιο.

Σχολικό έτος φοίτησης: ως πλήρες σχολικό έτος φοίτησης θεωρείται το άθροισμα δύο συνεχών εξαμήνων. Από την ημερομηνία εγγραφής του και ανά δύο εξάμηνα, κάθε σπουδαστής προσέρχεται σε εξετάσεις επιθεώρησης, αναλόγως είτε την θερινή περίοδο (Ιούνιο), είτε την χειμερινή (Ιανουάριο-Φεβρουάριο). Επαναληπτικές εξετάσεις γίνονται τον Σεπτέμβριο.

Επίπεδα σπουδών: ειδικά οι σπουδές των οργάνων χωρίζονται σε 4 επίπεδα: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση και Ανωτέρα. Όταν ένας σπουδαστής ολοκληρώσει την ύλη ενός επιπέδου σπουδών, τότε προσέρχεται σε προαγωγικές εξετάσεις για αλλαγή επιπέδου.

Διακοπή φοίτησης: Για προσωπικούς λόγους, ένας σπουδαστής μπορεί να διακόψει τη φοίτησή του. Αν μεσολαβήσει διάστημα διακοπής μεγαλύτερο από 4 εξάμηνα τότε γίνεται δεκτός στο Ωδείο κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων ενώπιον 5μελούς επιτροπής διορισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Κατατακτήριες εξετάσεις: Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται τον Οκτώβριο. Σε αυτές μπορούν να προσέλθουν είτε σπουδαστές που μέχρι τότε δεν έχουν γραφτεί σε Ωδείο αλλά έχουν διδαχτεί κατ’ οίκον, είτε σπουδαστές που έχουν διακόψει τις ωδειακές σπουδές τους για περισσότερο από 4 εξάμηνα.


Διάρκεια ατομικού μαθήματος, ανά επίπεδο:

Το Δημοτικό Ωδείο Πετρούπολης, με ειδική ρύθμιση από ιδρύσεώς του, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που επικύρωσε πρόταση των διδασκόντων, για παιδαγωγικούς λόγους έχει επεκτείνει τη διάρκεια των μαθημάτων περισσότερο απ' ό, τι προβλέπει η νομοθεσία ως βασικό χρόνο (40 λεπτά).
Προκαταρκτική: ανά εβδομάδα 50 λεπτά συνεχόμενα, ή δύο 25λεπτα (σε διαφορετικές μέρες, όχι συνεχόμενες). Κατωτέρα: ανά εβδομάδα 60 λεπτά συνεχόμενα, ή δύο 30λεπτα (σε διαφορετικές μέρες, όχι συνεχόμενες). 
Μέση: ανά εβδομάδα 80 λεπτά συνεχόμενα, ή δύο 40λεπτα (σε διαφορετικές μέρες, όχι συνεχόμενες). 
Ανωτέρα: ανά εβδομάδα 90 λεπτά συνεχόμενα, ή δύο 45λεπτα (σε διαφορετικές μέρες, όχι συνεχόμενες).
Στον συνοπτικό οδηγό σπουδών που ακολουθεί, ανά αντικείμενο και επίπεδο έχει σημειωθεί και η ελάχιστη προβλεπόμενη από το νόμο διάρκεια σπουδών.


κατά αντικείμενο σπουδών

θεωρητικές σπουδές


σχολή ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Δεκτοί πτυχιούχοι φούγκας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.
Διάρκεια σπουδών: 4 έτη.
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Διπλωματικές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών.


σχολή ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
Δεκτοί γίνονται υποψήφιοι κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, είτε στο πρώτο, είτε στο δεύτερο έτος.
Διάρκεια σπουδών: 3 έτη.
Γενικά μαθήματα: Σολφέζ / Ντικτέ, Αρμονική Υπαγόρευση, Πιάνο (ως το επίπεδο της Μέσης σχολής), Τονική Αντίστιξη, Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Χορωδία (3 έτη), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη), Μορφολογία , Αρμονική Ανάλυση, Οργανογνωσία.
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών.

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ
Δεκτοί πτυχιούχοι Ειδικού Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
Διάρκεια σπουδών: τουλάχιστον 2 έτη.
Γενικά μαθήματα: Πιάνο (ως το επίπεδο της Β΄ Μέσης), Πρακτικό Διδασκαλείο, οργανολογία, Μορφολογία.
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών.

ΦΟΥΓΚΑ
Δεκτοί πτυχιούχοι Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
Διάρκεια σπουδών: 2 έτη.
Γενικά μαθήματα: Ενορχήστρωση, Πιάνο (έως Γ΄ Μέση), Ιστορία Μουσικής.
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών.

ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΠΑΝΤΑΣ
Δεκτοί σπουδαστές Β΄ έτους Ειδικού Αρμονίας.
Διάρκεια σπουδών: 2 έτη.


σπουδές οργάνων

σχολή ΕΓΧΟΡΔΩΝ

Βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο
Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.

Κοντραμπάσο
Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 1 έτος, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.

Γενικά μαθήματα Εγχόρδων: Θεωρία (3 έτη), Αρμονία (3 έτη), Σολφέζ / Ντικτέ (5 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία (2 έτη), Χορωδία (3 έτη), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη), εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Ορχήστρα (από το επίπεδο της Μέσης), Βιόλα (μόνο για το βιολί 1 έτος), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης).
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου – σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ’ ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας.

σχολή ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
Για παιδιά μικρής ηλικίας ξεκινούν με προεισαγωγικά μαθήματα φλογέρας για 1-2 χρόνια.

Φλάουτο, Κλαρινέτο, Σαξόφωνο
Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.

Όμποε, Αγγλικό Κόρνο, Φαγκότο
Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.

Γενικά μαθήματα Ξύλινων Πνευστών: Θεωρία (3 έτη), Αρμονία (3 έτη), Σολφέζ / Ντικτέ (5 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία (2 έτη), Χορωδία (3 έτη), Μουσική Δωματίου (3 έτη), εκ πρώτης όψεως ανάγνωση(2 έτη), Πίκολο (μόνο για το φλάουτο) 1 έτος, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη), Ορχήστρα, Προθεωρία-Φλογέρα, Οργανογνωσία, Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης).
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου – σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ’ ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας.

σχολή ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
τα παιδιά μικρής ηλικίας ξεκινούν με προεισαγωγικά μαθήματα φλογέρας για 1-2 χρόνια.

Γαλλικό Κόρνο
Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.

Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τούμπα
Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 1 έτος, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.

Γενικά μαθήματα Ξύλινων Πνευστών: Θεωρία (3 έτη), Αρμονία (3 έτη), Σολφέζ / Ντικτέ (5 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία (2 έτη), Χορωδία (3 έτη), Μουσική Δωματίου (3 έτη), εκ πρώτης όψεως ανάγνωση(2 έτη), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη), Ορχήστρα, Οργανογνωσία, Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης).
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου – σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ’ ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας.

σχολή ΠΙΑΝΟΥ
Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.
Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 έτη), Αρμονία (3 έτη), Σολφέζ / Ντικτέ (5 έτη),Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία (2 έτη), Χορωδία (3 έτη), Μουσική Δωματίου (3 έτη), εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου – σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ’ ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας.

σχολή ΚΙΘΑΡΑΣ
Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.
Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 έτη), Αρμονία (3 έτη), Σολφέζ / Ντικτέ (5 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία (2 έτη), Χορωδία (3 έτη), Μουσική Δωματίου (3 έτη), εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη), Οργανογνωσία, Πιάνο (προαιρετικά μέχρι το επίπεδο της Μέσης ).
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου – σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ’ ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας.


σπουδές φωνητικής

σχολή ΜΟΝΩΔΙΑΣ
Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.
Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 έτη), Αρμονία (3 έτη), Σολφέζ (5 έτη), Ιστορία της Μουσικής (2 έτη), Χορωδία (3 έτη), Πιάνο (μέχρι Μέση), εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Μορφολογία (2 έτη), Ορθή προφορά ξένων κειμένων (3 έτη), Μελοδραματική (3 έτη).
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου – σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ’ ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας.

σχολή ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Διάρκεια σπουδών: 5 έτη για πτυχίο, 1-2 επιπλέον έτη για δίπλωμα.
Γενικά μαθήματα: Θεωρία και πράξη της Βυζαντινής Μουσικής (5 έτη), Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής (3 έτη), Σολφέζ (3 έτη), Τυπικό (1 έτος), Ιστορία Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής (1 έτος), Υμνολογία (1 έτος), Μετρική (1 έτος), Λειτουργική (1 έτος), Πρακτικό Διδασκαλείο.
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου – σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ’ ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών.