ΠΙΑΝΟ

πιάνο
καθηγητές:
Ειρήνη Γιακουστίδη
Πηγή Λυκούδη
Σόφη Μουράτογλου
Εύα Μπογδάνη
Στέφανος Σιγάλας
Βενετία Σκευοφύλακα
Ναταλία Σταματίου
Ροδούλα Χαρδαλή

πιανιστικές συνοδείες: Πάνος Λουμάκης