ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

υπεύθυνη τμήματος:
Γιούλα Μιχαήλ


διδάσκουν οι μουσικοπαιδαγωγοί:
Γιάννα Βράτιμου
Μαρία Ανδριανοπούλου
Πελίνα Ανδριανοπούλου


λειτουργούν οι εξής τάξεις με ολιγομελείς ομάδες παιδιών:

μουσικός κήπος: για προνήπια
διάρκεια μαθήματος: 50 λεπτά, 1 φορά την εβδομάδα

προπαιδεία Α: για νήπια
διάρκεια μαθήματος: 50 λεπτά, 2 φορές την εβδομάδα

προπαιδεία Β: για παιδιά Α΄Δημοτικού
διάρκεια μαθήματος: 50 λεπτά, 2 φορές την εβδομάδα

κατώτερο: για παιδιά Β΄ Δημοτικού
διάρκεια μαθήματος: 50 λεπτά, 2 φορές την εβδομάδα

Προθεωρία: για παιδιά που κάνουν όργανο ως ειδικό μάθημα, Γ' ή Δ' δημοτικού
διάρκεια μαθήματος: 60 λεπτά, 1 φορά την εβδομάδα

Κοντσερτίνα: για παιδιά από Δ' δημοτικού και πάνω, που αντί για Α' Θεωρία σε τμήμα, για ειδικούς παιδαγωγικούς λόγους κάνουν μάθημα σε οργανικό σύνολο (εξαντλώντας την ύλη της Α΄ Θεωρίας).
Διάρκεια μαθήματος 75 λεπτά, 1 φορά την εβδομάδα.