ΚΙΘΑΡΑ

κιθάρα
καθηγητές:
Αντώνης Γιαβρής
Παναγιώτης Δεληγιάννης
Βασίλης Καναράς
Άβα Μάζη
Γιώργος Μπεχλιβάνογλου
Άγγελος Τσαγκαράκης