ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα τμήματα ελευθέρων σπουδών περιλαμβάνουν αντικείμενα μη αναγνωρισμένων σπουδών από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τα Ωδεία. Η διάρκεια των σπουδών είναι καθορισμένη σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό του Ωδείου. Μετά το πέρας του κύκλου σπουδών χορηγείται στους σπουδαστές βεβαίωση παρακολούθησης.

Ο κύκλος σπουδών σε όλα τα Τμήματα Ελευθέρων Σπουδών είναι τουλάχιστον 6ετής, χωρισμένος σε 3 διετούς φοίτησης επίπεδα (Α, Β, Γ). Κάθε επίπεδο έχει συγκεκριμένη διδακτέα ύλη καθορισμένη από τους ειδικούς καθηγητές των μαθημάτων. Ο σπουδαστής κάθε χρόνο προσέρχεται σε εξετάσεις επιθεώρησης και όποτε ολοκληρώνει ένα επίπεδο σε εξετάσεις προαγωγικές. Ειδικά το ακκορντεόν και το αρμόνιο ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ανάλογο με του πιάνου.
Διάρκεια ατομικού μαθήματος : 50 λεπτά μία φορά την εβδομάδα, ή 60 λεπτά για όσους επιθυμούν ερασιτεχνική παρακολούθηση (εκτός του κύκλου σπουδών).

τμήμα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Δημοτικό Τραγούδι, Σαντούρι, Λαούτο, Ούτι, Ταμπουράς, Μπουζούκι τρίχορδο, Μπουζούκι τετράχορδο, Παραδοσιακά Κρουστά.

Γενικά μαθήματα: Στοιχεία Βυζαντινής Μουσικής (3 έτη), Θεωρία (3 έτη), Αρμονία προαιρετικά (3 έτη), Σολφέζ (5 έτη).

τμήμα ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ακκορντεόν, Αρμόνιο, Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό Μπάσο, Ντραμς

Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 έτη), Αρμονία (3 έτη), Σολφέζ (5 έτη), πλήκτρα (3 έτη, για τους σπουδαστές Ηλ. κιθάρας, Μπάσου και Ντραμς).


τμήμα ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
Στο τμήμα αυτό γίνονται δεκτά παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων Δημοτικού. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους. Με παιδαγωγικό μέσο το παιχνίδι και την κίνηση αφομοιώνουν τις βάσεις της μουσικής και έτσι προετοιμάζονται με τον καλύτερο τρόπο για να ακολουθήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σπουδές σε κάποιο όργανο. Ένα παιδί, αναλόγως πάντα με την ηλικία του και με την διάθεσή του, μπορεί να παρακολουθήσει από ένα μέχρι τρία χρόνια μουσική προπαιδεία.


τμήμα ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Στο τμήμα αυτό σπουδαστές και ερασιτέχνες μπορούν να παρακολουθήσουν τακτικά σεμιναριακά μαθήματα για γραφή παρτιτούρας στον υπολογιστή με το πρόγραμμα FINALE, καθώς και μαθήματα MIDI ενορχήστρωσης.