ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ


Προθεωρία για μικρά παιδιά
καθηγήτριες:
Μαρία Ανδριανοπούλου
Πελίνα Ανδριανοπούλου
Γιάννα Βράτιμου

Θεωρία-Σολφέζ (Θεωρία Α΄, Β΄, Γ΄ , Προαρμονία, Αρμονία Α΄, Β΄, Γ΄)
καθηγητές:
Σταμάτης Αθανάσουλας
Μαρία Ανδριανοπούλου
Γιάννα Βράτιμου
Καρολίνα Πέιτζ
Έρη Χαρδαλή
Ροδούλα Χαρδαλή

Ιστορία (Α΄, Β΄), Μορφολογία
καθηγητής: Δημήτρης Συκιάς

Χορωδία
καθηγητής: Φώτης Κουτζαγιώτης

Χορωδία μικρών παιδιών
καθηγήτριες: Έρη Χαρδαλή, Γιάννα Βράτιμου

Στοιχεία Βυζαντινής και Δημοτικής Μουσικής
καθηγητής: Δημήτρης Αριστόβουλος Μαστροσπύρος