ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑΠροθεωρία για μικρά παιδιά
καθηγήτριες:
Μαρία Ανδριανοπούλου
Πελίνα Ανδριανοπούλου
Γιάννα Βράτιμου

Θεωρία-Σολφέζ (Θεωρία Α΄, Β΄, Γ΄ , Προαρμονία, Αρμονία Α΄, Β΄, Γ΄)
καθηγητές:
Σταμάτης Αθανάσουλας
Μαρία Ανδριανοπούλου
Γιάννα Βράτιμου
Πάνος Πανάκος
Καρολίνα Πέιτζ
Έρη Χαρδαλή


Ιστορία (Α΄, Β΄), Μορφολογία
καθηγητής: Δημήτρης Συκιάς


Χορωδιακά σύνολα
διεύθυνση διδασκαλία: Ροδούλα Χαρδαλή
πιανιστική συνοδεία: Έρη Χαρδαλή


Στοιχεία Βυζαντινής και Δημοτικής Μουσικής
καθηγητής: Δημήτρης Αριστόβουλος Μαστροσπύρος