ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Φωτεινή Ανδριοπούλου
Γιώργος Δημητρακόπουλος

τηλέφωνα γραμματείας: 210 5050315, 210 5055325.
ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 10.00 - 21.30