ΜΟΝΩΔΙΑ


καθηγήτρια: Εύα Μιχελιδάκη, σοπράνο

πιανιστικές συνοδείες μονωδών: Πάνος Λουμάκης