ΞΥΛΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ

φλάουτο
καθηγήτρια: Στεφανία Κατσαρού

όμποε
καθηγήτρια: Ναυσικά Μανωλάτου

κλαρινέτο 
καθηγητής: Κώστας Ιωαννίδης

σαξόφωνο
καθηγητής: Κώστας Ιωαννίδης

φαγκότο
καθηγητής: Βασίλης Βλάχος

φλογέρα για μικρά παιδιά
καθηγητές: Στεφανία Κατσαρού, Ναυσικά Μανωλάτου