ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ


γραφή παρτιτούρας με το προγραμμα FINALE
καθηγητής: Σταμάτης Αθανάσουλας

τρίμηνα σεμινάρια σε διμελή τμήματα, 60' την εβδομάδα