Έργο της Πηγής Λυκούδη με την Ορχήστρα του Δήμου Αθηνών για τον εορτασμό των 100 χρόνων του Βυζαντινού Μουσείου